Some text some message..

Dưới đây là phiên bản hỗ trợ đăng ký tên có chữ in hoa dành cho những nick nguoichoixxx
Công việc của các bạn là nhập đúng tài khoản và mật khẩu của nick người chơi đã trên lv5 sau đó thì vào đăng ký như bình thường thôi.
Phiên bản chỉ dành cho máy tính và giả lập j2me loader
Khuyến cáo: Phiên bản chỉ dành cho những người đã đăng ký quen rồi thì nên tải. Những bạn chưa đăng ký bao giờ thì nên tìm hiểu trước khi hỏi linh tinh.

Nguồn: Trần Đức Huy

Comment
Tên bạn
Nội dung
user Carr40 (ngày 19/01/21 lúc 09:54) : Carr40
user Thouple (ngày 15/12/20 lúc 03:28) : Shipped Ups Dutasteride Direct Cash Delivery Quick Shipping Cheap anankitticky buy cialis online india Neecyagreero cialis durar mas
Bình Luận Bằng Facebook