Some text some message..

-Bán cả KCX và NHB.
-Bán 2 lần thì nhập captcha 1 lần.
v...v..và vân vân. Còn rất nhiều ưu điểm đang đợi bạn khám phá.

•Nhược điểm :
-Không Fix Được Capcha ( Mã Pin)
Tuy nhiên với 1 pb UPXU thì đã quá hoàn hảo rồi phải không nào..