Some text some message..

=> Chức năng của phiên bản:
- Tự đổi tất
- Tự mở tất
- Tự xoá đồ rác (nếu có đồ tương tự vĩnh viễn, vui lòng cất vào rương nhà, mất mát LAPRO không chịu bất cứ trách nhiệm nào)
- Tìm Cô Bé Bán Diêm
Muốn dùng được phải kích hoạt nâng cấp nhanh tại LAPRO
Cú pháp đăng ký bằng SMS:
ON NCN taikhoan gữi đến 8185
----------------------------
Bảng giá đầu số khác nhau:
- 8185 : 1 tháng
- 8385 : 3 tháng
- 8585 : 6 tháng
- 8685 : 12 tháng
- 8785 : 24 tháng
----------------------------

Comment
Tên bạn
Nội dung
user Tigerbel (ngày 05/01/20 lúc 06:09) : mở tất
user Hương (ngày 03/01/20 lúc 05:28) : Android tải như thế nào vậy mọi người
user Hải (ngày 01/01/20 lúc 09:21) : Có pb tìm npc ko ad
user Lưu (ngày 01/01/20 lúc 02:37) : Có pb auto tìm npc k ad
Bình Luận Bằng Facebook