Some text some message..

Auto KC + Auto Farm :
Chức năng tương tự phiên bản crack xuất hiện từ lâu
Không cần bật tools crack, file run.bat....
Các dòng máy như s40 s60 dùng bình thường :v