Some text some message..

Công dụng:
- Giảm dung lượng hình ảnh (giảm lag VPS nước ngoài)
- Giảm dung lượng ram dành cho 1 đống màu kia.
Minh Họa:

Clip hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=tQCJKSeDNTc