Some text some message..

Do Lười Edit Nhiều Server Tessen là Server TONE nhé.
* Cách dùng:
Vô Game Chat: a

Comment
Tên bạn
Nội dung
user Kiên đẹp Quá (ngày 09/04/20 lúc 02:25) : Pb nà tui thjk
user Phát (ngày 23/03/20 lúc 09:28) : Phiên bản này hay hỗ trợ nv
user Ngõ (ngày 21/03/20 lúc 09:12) : Toi thich
user Ngon (ngày 10/03/20 lúc 05:22) : Anh làm thêm nso đi ạ
Bình Luận Bằng Facebook