Some text some message..

Tính năng mới:
- Fix die ở map xương khô và map quái lv84 khi tàn sát
- Thêm menu chỉnh tốc độ load map.
- Fix lỗi luyện đá cực chất.
và cái này vip nè:
- Khi mua đá 5 ở pb auto mua bán các bạn có thể không bị mất xu mà vẫn được đá ( lỗi của pb mua bán)
- Tất nhiên bản bán đá của mình đã fix lỗi rồi. Ae cứ test thử nhé

Lệnh : chức năng của lệnh
s10 : tốc độ chạy là 10 (có thể tuy chỉnh tốc độ)
s: tốc độ chạy
rs: reset tốc độ chạy
n50: fake tầm ngang 50
c50: fake tầm cao 50
m1: fake tầm đánh lan ( 1 là số muốn đánh 1 hoặc nhiu boss)
rsk: reset fake tâm lan của skill
bang hoăc fz : đóng băng
bangb hoặc fb: băng boss
bangs hoac fs : băng skill
pbang hoặc wz: phá all băng
u : khing công
d: độn thổ
r: dịch trái
l : dịch phải
g: goto nhanh đen điểm được chọn
ta: thức ăn ( khuyến cáo không mua băng lệnh này sẽ lỗi )
aq: ẩn quái đang chọn
sw: đăng bán shinwa
cai: cài thời gian on hoặc off tránh bảo trì
on: bật hoặc tắt chống khóa nick
z: bật hoặc tắt auto chuyển máp
rm: bật hoặc tắt auto nét map
x500: khoảng cách nhặt ( có thể tùy chỉnh số lớn hoặc nhỏ hơn 0
kts700 : để cài khoảng cách cần tàn sát ( có thể tuy chỉnh số nhỏ hoặc lớn hơn tùy ý )
tsx: tàn sát bù nhìn
ts : tàn sát all quái ( có thể chát ts36 là ts quái lv36 hoặc quái theo lv bạn muốn đánh)
tsa: tàn sát all quái
anv: nvhn ( phải đứng ở trường )
att: nhiệm vụ tà thú
ak: bật tắt tự đánh
e hoặc pe: reset các auto đang hoạt động
k5: để chuyển khu 5 hoặc khu tùy ý ( đổi số )
ltd: để lưu tọa độ khi hồi sinh
nm: để nét nhanh qua 1 máp( máp đau qua máp 2 thi nm masp2 qua máp 3 thi fai nm1 nhé )
gm: để chuyên nhanh đen máp muốn đến id máp ở đây
npc: để đén nhanh npc muốn tới id npc ở đây
hs: trường hirosaki
hr: trường haruna
oz: trường ozawa
kj: làng kojin
tn: làng tone
lc: làng chài
ck: làng chakumi
sz: làng sanzu
eg: làng echigo
os: làng oshin
mnv: đên nhanh máp làm nhiệm vụ ( nhiệm vụ chính tuyến)
mnvp : đến nhanh máp làm nhiệm vụ ( nhiệm vụ phụ )
add: thêm vật phẩm đang chọn vào danh sách nhặt
del: xóa vập phẩm khoi nhặt
ait: thêm item muốn nhặt ( chát lệnh kèm id của item)
[ ID Item ở đây ]
dit: xóa item nhạt khoi ds ( chát lệnh kèm id vp ) id item bên trên 1 dòng
cnhat : bật nhặt xa hoặc bật hút vp
ruong : rương đồ
vpnhat : luyện ngọc
die: tự sát
dcvt: bật tắt đánh chuyển vị trí
avt: thêm vị trí úp
dvt: xóa vị trí úp
dck: bật tắt đánh chuyển khu
glv: giữ lever
addn : thêm nhóm người được chọn
cn : xóa nhóm
tsn: tàn sát nhóm all ( có thể kèm theo lv boss muốn đánh )
tsnx: tàn sát bù nhìn nhóm
tsan: tàn sát nhóm all ( có thể kèm theo lv boss muốn đánh )
attn: tà thú nhóm ( nhóm trưởng chát nhé 0
buff: buff và hs xa
bux: buff xa
hsx: hồi sinh xa
cy: kt yên
clv: kt lever
h: kiểm tra thời gian hiện tại
xemxu : kt xu yên lượng trong hành trang ( đang úp chát riêng )
xemlv : kt % lever up được ( đang úp chát riêng )
mapup : kt máp nik đang úp ( đang úp chát riêng )[/c]

Comment
Tên bạn
Nội dung
user Boobiss (ngày 21/03/20 lúc 10:49) : Map 84 chưa fix ad ơi
user Goku (ngày 18/03/20 lúc 01:40) : Game hay ok
user Lucci (ngày 04/03/20 lúc 10:02) : Cái này tự bán đồ nick mới kiếm đồ hơi khó
user Kiên (ngày 20/02/20 lúc 07:29) : Có jad gdl không
Bình Luận Bằng Facebook