Some text some message..

Share phiên bản Auto VXMM, hỗ trợ cả VIP và Thường, có thể tự đặt hoặc đặt thuê (ko sử dụng API web)
- Hỗ trợ cả vxmm VIP và Thường
- Hỗ trợ cả 2 chế độ là tự đặt hoặc đặt thuê
- Không sử dụng API web
- Code trên nền pb Leo có đầy đủ các chức năng auto phổ biến khác.
(*) Chế độ tự đặt
- Có thể cài đặt số xu đặt ngẫu nhiên hoặc cố định
- Có thể cài đặt đặt ở giây thứ bao nhiêu (có thể đặt ở giây thứ 1, nếu mạng nhanh)
- Có thể chạy ẩn để vừa up vừa tự đặt vxmm
(*) Chế độ đặt thuê
- Khách pm số giây rồi giao dịch xu cho bot, bot sẽ đặt theo số giây khách yêu cầu (phải từ 11 - 120)
- Nếu khách trúng sẽ trả xu cho khách và thu phí 10%
- Ko dùng API web nên ko có dữ liệu thống kê
- Ở chế độ đặt thuê Bot sẽ đứng yên 1 chỗ (ko thể làm việc khác), khi bị out sẽ tự quay lại chỗ cũ
- Ko thể mở bảng thông tin vòng xoay (tránh xung đột với chức năng auto giao dịch khi có khách)
- Phải có từ 10m xu trở lên mới có thể nhận đặt thuê vòng xoay VIP
(*) Cách sử dụng
- Chát "vx" để mở cài đặt
- Chát "avx" để bật / tắt auto
- Ở chết độ tự đặt, chat "hvx" để ẩn / hiện bảng thông tin vxmm
- Nếu muốn vừa up vừa tự đặt vx phải bật các chức năng Auto khác trước, sau đó mới chát "avx"
Download: https://taptin.vn/taptin-1021.html
Video:https://youtu.be/AeIbRrkGF5w
Nguồn: angelchip

Comment
Tên bạn
Nội dung

Bình luận rỗng.

Close

Bình Luận Bằng Facebook