Some text some message..


Dưới đây là lệnh chat:
[c]* chat npcX
trong đó X:
0: Đá dịch chuyển dưới lv 40;
1: Đá dịch chuyển trên lv 40;
2: NPC Hammer;
3: NPC Zulu;
4: NPC Lisa;
5: NPC Aman;
6: NPC Doubar;
7: NPC Pháp Sư;
8: NPC Phó Chỉ Huy;
9: NPC Zoro;
10: NPC Tiên Cánh;
*lưu ý: có thể trao đổi mua bán bằng lệnh npc trên khi npc đó có mặt trong map mà bạn đứng nhé
addtên nhân vật: Thêm bạn từ xa;
pttên nhân vật: Mời nhóm từ xa;
gdtên nhân vật: trao đổi từ xa;
infotên nhân vật: xem thông tin tài khoản người chơi;
hd: xem hướng dẫn (đã có auto chat luôn nha, chỉ có người khác thấy, mình không thấy chat )
ndchat nội dung cần autochat: để cài đặt nội dung auto chat
ctgnội dung cần autochat: để chat thế giới nhanh
atc: để bật tắt autochat
kX: Chuyển khu X ( đứng gần cột chuyển khu mới được) Hình như qua cả đc khu đầy[/c]
Tác giả: PuaruVN

Comment
Tên bạn
Nội dung
user Trihienkun (ngày 02/04/20 lúc 09:48) : Anh ơi làm pb andoroid đi
user Microsoft (ngày 23/02/20 lúc 07:24) : Cần nâng cấp lên phiên bản 2.2.0
user Hello (ngày 22/02/20 lúc 04:31) : Ad cho pb 2.2.0 đi please
user Con Gà (ngày 28/01/20 lúc 04:46) : Pb làm j giống như nd pb chả atc đc
Bình Luận Bằng Facebook